Härnösand är sedan länge arkivhuvudstaden i Norrland. En huvudstad som nu växer när Riksarkivet och Skatteverket bygger norra Europas största arkiv, ett modernt och klimatsmart arkiv på Saltvikshöjden. Där ska Skatteverket samla alla sina arkiv och Landsarkivet flytta sin befintliga verksamhet i Härnösand.

Målet är att det nya arkivet ska stå klart under 2025.